top of page

ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ Splitit ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਚੈਕਆਉਟ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ info@iswimschool.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

OUR LOCATIONS

Booking and Pricing: Bookings
bottom of page